Τμήματα

Τμήμα Τεχνολογίας (ΤΤ)
19-12-2016

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μιου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» αποτελεί δομή-πρότυπο που προσφέρει υπηρεσίες σε έφηβους 11-18 ετών και στις οικογένειες τους, σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα (οργανικά-χρόνια νοσήματα, θέματα ανάπτυξης, ενδοκρινολογικά, γυναικολογικά, διαταραχής και διαταραχές, μαθησιακά, ψυχοκοινωνικά κ.α). Από τον Ιούνιο του 2007 ξεκίνησε η προσέλευση εφήβων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου, το οποίο άρχισε να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους.

Από τότε η ΜΕΥ ασχολείται σε πολλά επίπεδα (κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό) με το θέμα της ασφάλειας σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του πληθυσμού που υπηρετεί.

Το Τμήμα Τεχνολογίας (ΤΤ) του Διαδικτύου της Μ.Ε.Υ. προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με αιτήματα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου, π.χ. ακατάλληλο περιεχόμενο, εκφοβισμός, κακοποίηση, συμπεριφορές εξάρτησης κ.α.. Η Μ.Ε.Υ. υπήρξε η πρώτη δομή στην Ελλάδα που έθεσε το θέμα υπερβολικής χρήσης στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, παρέχονται συμβουλευτική – προτάσεις σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση στο διαδίκτυο και την αποφυγή κινδύνων – «παγίδων». Τα περισσότερα παιδιά που προσέρχονται ζητούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Πάνω από 500 έφηβοι προσήλθαν με συμπεριφορές εξάρτησης, ενώ το 80% των προσερχόμενων εφήβων για άλλο αίτημα χρειάζονται υποστήριξη σε θέματα ορθής διαδικτυακής διαχείρησης.

Η παρούσα συλλογή επιχειρεί να μεταδώσει κομμάτι της εμπειρίας μας με απλό, κατανοητό τρόπο προκειμένου να βοηθήσει ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς στη διαχείρηση σχετικών δυσκολιών.

Το διαδίκτυο προσφέρει πολλά και δικαίως έχει σημαντική θέση στη ζωή των νέων. Με την κατάλληλη εκπαίδευση όλων μας θα κατακτήσουμε την ασφάλεια της χρήσης του πιο συναρπαστικού μέσου στην ιστορία μας!


Τμήμα Διαφυλικών Σχέσεων (ΤΔΣ)
19-12-2016

Η Μ.Ε.Υ. απευθύνεται σε εφήβους 11-18 ετών και τις οικογένειές τους με οποιοδήποτε αίτημα. Περισσότεροι από 6.000 έφηβοι έχουν επισκεφθεί τη Μ.Ε.Υ. και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30.000 επισκέψεις (600 επισκέψεις μηνιαίως).

Δεδομένου ότι πάνω από 80% των εφήβων ζητούν συμβουλευτική ή/και κατεύθυνση σε θέματαδιαφυλικών σχέσεων-σεξουαλικής αγωγής, η Μ.Ε.Υ. έχει οργανώσει ειδικό τμήμα (Τμήμα Διαφυλικών Σχέσεων-ΤΔΣ), σχετικά με το παραπάνω αίτημα.

Το ΤΔΣ προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με βασικά ή συνοδά αιτήματα ανάπτυξης, διαπροσωπικών σχέσεων, ενημέρωσης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), σχετικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στο διαδίκτυο (πορνογραφικό υλικό, sexting, παρενόχληση, αποπλάνηση), κακοποίηση, σχετική προληπτική αγωγή, εμβολιασμοί κ.λπ.

Το ΤΔΣ αποτελεί βασική υπηρεσία της Μ.Ε.Υ. και απασχολούνται τρία άτομα για την λειτουργία του (παιδίατρος , ψυχολόγοςκαι γραμματειακή υποστήριξη).


ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό
28-08-2015

Το τμήμα «ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό» της Μ.Ε.Υ. προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με αιτήματα σχολικού εκφοβισμού, βίας, παρενόχλησης, αποκλεισμού, κακοποίησης κ.α.

Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός εφήβων ζητούν συμβουλευτική ή/και κατεύθυνση σε θέματα διαχείρισης εκφοβισμού και παρενόχλησης, η Μ.Ε.Υ. έχει οργανώσει ειδικό τμήμα «ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό» , σχετικά με το παραπάνω αίτημα.

Το τμήμα «ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό» της Μ.Ε.Υ. προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με αιτήματα σχολικού εκφοβισμού, βίας, παρενόχλησης, αποκλεισμού, κακοποίησης κ.α. Προσέρχονται έφηβοι και οικογένειες μετά από παραπομπή από εκπαιδευτικούς (υπάρχει δίκτυο συνεργασίας με όλα τα σχολεία της Ελλάδος μέσω του Υπουργείου Υγείας και Παιδείας - Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιούνιο του 2010 και Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αριάδνη»), παραπομπή από ειδικούς, την εισαγγελία ανηλίκων, και κυρίως από τη Γραμμή Στήριξης «ΜΕ. Υποστηρίζω», η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος της Enacso www.enacso.eu Η Γραμμή Στήριξης δέχεται και εξυπηρετεί δωρεάν πάνω από 2.500 κλήσεις/έτος τα τελευταία έτη.

Η Μ.Ε.Υ επίσης έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας & Υγείας (φυλλάδια για τον εκφοβισμό, βιβλία σχετικά με το θέμα, σελιδοδείκτες, κάρτες υποθετικών καταστάσεων « Άλκης και Κλαίρη », εγχειρίδια κ.λπ.)

Ομάδα ειδικών της Μ.Ε.Υ. επισκέπτονται σχολεία σε Αττική και λοιπή χώρα (περισσότερα από 100 σχολεία ανά έτος), καθώς και ενημερώσεις σε εκδηλώσεις Συλλόγων Γονέων.